Stowarzyszenie wychowanków Politechniki Częstochowskiej
 • Login:
 • Hasło:

O nas

Dnia 25.08.2006 r. powstało Koło nr 4 w Bełchatowie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Częstochowskiej. W ramach naszego Koła pragniemy skupić jak największą liczbę absolwentów Politechniki Częstochowskiej zatrudnionych w naszym regionie i Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel:

 1. skupienie absolwentów w ramach Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej, pielęgnowanie tradycji zawodu oraz zasad etyki zawodowej,
 2. organizowanie pomocy naukowo-technicznej i samokształceniowej dla członków,
 3. utrzymywanie łączności z Politechniką Częstochowską i współpraca dla dalszego jej rozwoju w szczególności poprzez poszerzenie kontaktów wychowanków z Uczelnią, macierzystymi wydziałami, instytutami i katedrami,
 4. rozwój różnych form opieki nad najmłodszymi absolwentami Politechniki Częstochowskiej rozpoczynającymi pracę zawodową,
 5. organizowanie opieki i pomocy materialnej dla członków oraz rodzin po zmarłych członkach Stowarzyszenia,
 6. aktywny udział członków Stowarzyszenia w życiu społecznym i politycznym kraju.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie stałej współpracy z władzami Uczelni,
 2. wymianę informacji o działalności Uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, osiągnięciach technicznych, naukowych i zawodowych absolwentów i pracowników naukowych Uczelni,
 3. podejmowanie wspólnych prac naukowo-badawczych,
 4. informowanie o kształceniu podyplomowym i doktoranckim oraz o uruchomieniu nowych specjalności,
 5. informowanie wychowanków o działalności Stowarzyszenia,
 6. udzielanie pomocy wydziałom, instytutom i katedrom Uczelni w badaniach naukowych i pracy dyplomowej w formie wypożyczenia lub przekazywania urządzeń, aparatów, materiałów, modeli itp.,
 7. organizowanie sesji naukowych, kursów specjalistycznych i dokształcających, a także zjazdów koleżeńskich,
 8. wymianę doświadczeń zawodowych między Uczelnią a przemysłem oraz między poszczególnymi działami przemysłu,
 9. współpracę z instytucjami i osobami mogącymi przyczynić się do rozwoju Stowarzyszenia,
 10. prowadzenie działalności wydawniczej,
 11. przedkładanie władzom wniosków i projektów zmierzających do usprawnienia dydaktyki i współpracy nauki z przemysłem,
 12. organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych w celu zapoznania się z osiągnięciami nauki i przemysłu,
 13. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze działania
 14. współpracę naukowo-techniczną naszego Koła i Uczelni z Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów, Elektrownią Bełchatów, firmami i organizacjami naukowo-technicznymi działającymi w obrębie Bełchatowa, Radomska, Piotrkowa Tryb. (woj. Łódzkiego).

Jest nas już 50 osób. Deklaracje członkowskie można pobierać u kolegów z Zarządu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa i pracy w naszym Kole.

Sekretarz: Zbigniew Pawlik

Przewodniczący: Zbigniew Owczarek